Zaprojektuj! Warszaty z projektowania społecznego


Rozejrzyj się dookoła. co widzisz? Gdzie się znajdujesz? Czy są z tobą inni ludzie? Jak się zachowują? Jak są ubrani? Jakie przedmioty dostrzegasz? Czy ktoś z nich korzysta? Dlaczego to miejsce wygląda tak, a nie inaczej? Czujesz się w nim dobrze? Czy ta przestrzeń mogłaby wyglądać inaczej? Jak?

Projektowanie jest działaniem społecznym, z jednej strony racjonalnym, przemyślanym, a z drugiej pełnym emocji i intuicyjnym. Projektowanie to wysiłek, jaki podejmuje każdy z nas, żeby zaprowadzić porządek w otaczającym nas świecie. Wielość miejsc i przestrzeni, w których się poruszamy, spotykamy z innymi, pracujemy, uczymy się, czy odpoczywamy, powoduje, że każdy z nas musi nauczyć się w nich sprawnie działać odróżniając je od siebie, nadając im znaczenia i dostosowując się do obowiązujących w nich reguł współbycia.

Celem proponowanego warsztatu jest aktywizacja uczniów do pracy twórczej i uwrażliwienie na społeczno-kulturowe mechanizmy warunkujące wygląd ich najbliższego otoczenia.

Skontaktuj się z nami, żeby umówić warsztaty

Warsztaty pozwolą uczniom odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Co to jest przestrzeń społeczna? Co na nią wpływa? Co ją kształtuje? (historia i teraźniejszość – jak ludzie żyli kiedyś, a jak teraz)
 • Jak przestrzeń określa to, kim jesteśmy?
 • Jak zachowanie zależy od tego, w jakiej przestrzeni się znajdujemy?
 • Co to znaczy projektować przestrzeń do pracy/zabawy/relaksu/nauki?
 • Co to jest dom/ szkoła/ulica?
 • Co to jest przyjazna przestrzeń? Jak ją stworzyć?
 • Co to znaczy być projektantem? Czy każdy może nim zostać?

Dzięki warsztatom uczeń rozwinie umiejętności:

 • krytycznego, świadomego myślenie o otoczeniu człowieka
 • wrażliwość na nierówności społeczne
 • pracy zespołowej

Dzięki warsztatom uczeń poszerzy wiedzę o:

 • podstawach semiotyki przestrzeni
 • podstawach projektowania badań nad przestrzenią społeczną

Miejsce – sala lekcyjna Szkoły lub sala ćwiczeniowa Instytutu Socjologii UO

Czas trwania  – 90 minut

 

Zgłoszenie na warsztaty Zaprojektuj!

5 + 1 =