Współtworzymy Uniwersytety Europejskie!

UO jedną z pięciu polskich uczelni współtworzących Uniwersytety Europejskie

Komisja Europejska rozpoczęła projekt “European Universities”, którego zadaniem jest ścisła współpraca uczelni naszego kontynentu. Celem projektu jest doprowadzenie do powstania około 24 europejskich sieci uniwersytetów ściśle powiązanych ze sobą. Więcej na temat projektu opisano na stronie programu.

W pierwszej edycji projektu udział wzięło ponad 300 uczelni z UE w ramach kilkudziesięciu konsorcjów. Tylko 17 z nich zostało wybranych do dofinansowania, w tym 5 z polskimi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem Opolskim. Więcej o polskim udziale w projekcie opisuje artykuł w Forum Akademickim.

UO wszedł w skład konsorcjum uniwersytetów europejskich „FORTHEM: Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility: A pan-European living lab and integrative European University” (218 tys. studentów), którego liderem jest  Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy), a partnerami: Uniwersytet Burgundii w Dijon (Francja), Uniwersytet w Jyväskylä (Finlandia), Uniwersytet Palermo (Włochy), Uniwersytet Łotwy w Rydze, Uniwersytet w Walencji (Hiszpania). Projekt przewiduje stworzenie „wspólnego kampusu” w ramach intensywnych mobilności i wymiennych kursów rozwijających kompetencje studentów w obszarach, na które zidentyfikowano zapotrzebowanie. Celem projektu jest także zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych i badawczych oraz wymianę kadry.

UO zaproszono do współpracy w sieci ze względu na udział w trójstronnych studiach Europa Master w Instytucie Politologii, które realizowane są we współpracy z uczelniami w Moguncji i Dijon. Do projektu zaproszono również Instytut Filologii Angielskiej oraz Instytut Socjologii, które aktywnie współpracują również z innymi partnerami w sieci.

Ze strony UO przy współtworzeniu wniosku pracował zespół koordynowany przez Halinę Palmer-Piestrak, zastępczynię kierowniczki Działu Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą oraz dr. Barbarę Curyło (Instytut Politologii), w którego skład weszli także dr Elżbieta Szymańska-Czaplak (Instytut Filologii Angielskiej) oraz dr hab. Robert Geisler oraz dr Michał Wanke (Instytut Socjologii).

Wartość projektu to niecałe 5 milionów Euro na trzyletni projekt, który rozpocznie się w listopadzie 2019 roku.

Więcej o konkursie oraz rozmowa z dr Barbarą Curyło na stronie Uniwersytetu Opolskiego.

Na zdjęciach – studenci socjologii (specjalność Intercultural Communication) podczas tegorocznych warsztatów z typografii międzykulturowej na Uniwersytecie Burgundii w Dijon).