Współpraca z Archiwum Historii Mówionej

30 czerwca przedstawiciele Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej oraz Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej podpisali porozumienie o współpracy.
.
W ramach podpisanej współpracy instytucjonalnej, studenci, w ramach praktyk studenckich, będą realizować wywiady biograficzne w oparciu o Archiwum Historii Mówionej.
 
Jednocześnie realizacja porozumienia zakłada:
1) organizację praktyk zawodowych dla studentów,
2) współpracę i konsultacje przy tworzeniu programów studiów oraz kart przedmiotów,
3) współorganizację zajęć, spotkań, konferencji oraz innych wydarzeń mających na celu rozwój studentów.
 
Porozumienie podpisali:
ze strony Uniwersytetu Opolskiego:
dr hab Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO (dziekan Wydziału Nauk Społecznych)
dr Iwona Sobieraj – koordynatorka kierunków Socjologia oraz Design i Komunikacja Społeczna
 
ze strony Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej:
Ryszard Galla– prezes zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
Lucjan Dzumla, DWPN – dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
 
Autorem zdjęć jest Karolina Syga.