Uczymy przez działanie!

Studenci i studentki socjologii, Intercultural Communication, psychologii i filozofii, biorą udział w pracach badawczych realizowanych w ramach przedmiotu socjologia w działaniu. Jest to kurs, którego celem jest pokazanie, że kompetencje zdobyte w czasie studiów z powodzeniem można wykorzystywać w budowaniu kariery zawodowej.

W tym semestrze kurs prowadzony jest we współpracy z Karoliną Trościanką i Marcinem Deutschmannem z Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego, wpieranych merytorycznie przez dr Magdalenę Piejko-Płonkę z naszego Instytutu. Pierwsze działania badawcze przeprowadzone zostały w ramach X Giełdy Pracy Uniwersytetu Opolskiego.

Od początku semestru w ramach socjologii w działaniu:

  • opracowaliśmy narzędzia badawcze i przeprowadziliśmy pilotaż
  • przeprowadziliśmy szkolenia z moderowania grup warsztatowych
  • zrekrutowaliśmy uczestników i uczestniczki warsztatów
  • zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty deliberatywne, w których wzięli udział studenci, studentki różnych kierunków, absolwenci i absolwentki UO, oraz przedstawiciele pracodawców
  • zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy dyskusję panelową z udziałem pracodawców, przedstawicieli Urzędów Pracy, agencji zatrudnienia, władz dziekańskich i pracowników Uniwersytetu Opolskiego
  • pracujemy nad analizą zebranych danych oraz raportem końcowym z rekomendacjami dla pracodawców

Warsztaty i dyskusja spotkały się z dużym zainteresowaniem, a problemy, które podnosili uczestnicy warsztatów okazały się być na tyle istotne, że biorący udział w dyskusji przedstawiciele wydziałów uniwersytetu zgłosili potrzebę kontynuowania prac warsztatowych. To dowód na to, że rozpoznanie potrzeb pracowników i pracodawców wymaga zaangażowanego podejścia i właśnie socjologii zorientowanej na działanie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom warsztatów i dyskusji panelowej, a przede wszystkim studentom i studentkom, którzy razem z nami tworzą zespół socjologii w działaniu: Dominice Kilijanek, Patrycji Mirek, Paulinie Przybyś, Jesice Warzesze (studentki trzeciego roku socjologii), Magdalenie Duszak, Katarzynie Żurakowskiej (studentki drugiego roku Intercultural Communication), Patrykowi Kozokowi (student psychologii), Pawłowi Wronowskiemu (student filozofii).

Więcej informacji o prowadzonych działaniach badawczych zamieścimy na koniec semestru. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: kariera@uni.opole.pl.