Stypendia naukowe Marszałka Województwa Opolskiego

Do 5 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium marszałka województwa opolskiego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto (doktoranci) i 500 zł brutto (studenci).

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium dla studentów mogą ubiegać się osoby, które:

  • mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach województwa opolskiego ale i innych województw,
  • mają stałe zameldowanie poza terenem województwa opolskiego, a studiują na uczelniach województwa opolskiego.

Szczegóły na stronie samorządu województwa opolskiego.