Stowarzyszenie Moving.Lab – działania na rzecz prawdziwie zjednoczonej Europy

24 maja 2017 roku podczas konferencji “Transatlantic Dialogue” na Uniwersytecie w Luksemburgu powstało Stowarzyszenie Moving.Lab, czyli European Interdisciplinary Laboratory of Culture and Education. Tworzą je ośrodki naukowe z Europy (m.in. z Luksemburga, Niemiec, Grecji i Polski) i Ameryki. Wśród jego 21 członków znaleźli się wykładowcy z UO: profesor Łucja Piwowar-Bagińska, profesor Magda Hlawacz, profesor Kazimierz S. Ożóg z Instytutu Sztuki oraz dr Michał Wanke z Instytutu Socjologii. Dwaj ostatni – wraz z kolegami z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa – stanowią zarząd rady programowej stowarzyszenia i są odpowiedzialni za merytoryczny rozwój działalności Moving.Lab.

Od lat realizowaliśmy projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne, w których główną rolę odgrywali studenci z Europy i nie tylko, a tematem zawsze były trudne sprawy wspólnoty europejskiej – opowiada dr Michał Wanke – w 2016 roku zrealizowaliśmy wspólnie z kolegami z ASP w Krakowie, Instytutem Sztuki i Instytutem Socjologii Uniwersytetu Opolskiego projekt FreedomBus. Podróżując z Krakowa przez Oświęcim i Berlin do Trewiru zadawaliśmy niewygodne pytania o europejską tożsamość i odpowiedzialność. W Roes spotkaliśmy się z uchodźcami czekającymi na swój dalszy los w Niemczech, a studenci nauczyli się spostrzegać niewidzialne granice europejskie, które przekraczali. Już w przyszłym roku FreedomBus pojedzie w dalszą warsztatową trasę przez Beneluks do Normandii.