Zapraszamy studentów instytutu socjologii do zgłaszania się do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w przyszłym roku akademickim. Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa do środy, 30. marca 2016 roku.

Chętnych prosimy o zgłoszenia pod adresem soc@uni.opole.pl i umawianie się na rozmowę kwalifikacyjną z koordynatorem instytutowym programu, Michałem Wanke. Zapraszamy też do umawiania spotkań informacyjnych, jeśli ktoś ma wątpliwości czy pytania. Proponujemy też lekturę relacji z niektórych wyjazdów naszych studentów w poprzednich latach.

Biuro Erasmus organizuje dwa spotkania informacyjne:

  • 1. 08.03.2016, godz. 12:30 w SCK-u;
  • 2. 09.03.2016, godz. 12:00 w Auli Błękitnej.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są dofinansowywane miesięcznym stypendium wysokości kilkuset euro (stawki stypendiów na stronie programu) dla wyrównania kosztów życia za granicą kraju. Instytut Socjologii ma podpisane porozumienia z kilkudziesięcioma uczelniami w Europie, a ich listę można znaleźć na podstronie o mobilnościach lub na mapie poniżej.