Rejestracja na kursy ogólnouczelniane

Uwaga! Ruszają zapisy na kusy ogólnouczelniane realizowane  w semestrze zimowym 2017/18.

Terminy rejestracji to:

·        I termin: 8–10 maja 2017

·        II termin: 15–18 maja 2017

·        III termin: 29–31 maja 2017 (indywidualna u Koordynatora Kierunkowego).

Zapisy odbywają się drogą internetową za pomocą modułu USOSweb w systemie USOS. Szczegółowe informacje:
https://usosweb.uni.opole.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=00000000

Od tego roku kursy ogólnouczelniane są podzielone na trzy grupy: społeczne, humanistyczne i ogólne. Studenci kierunku Socjologia (pierwszego i drugiego stopnia) mogą rejestrować się na kursy z każdej z tych kategorii z wyłączeniem zajęć realizowanych w Instytucie Socjologii.

Proszę zapoznać się z instrukcją rejestracji na zajęcia dostępną w USOSweb w zakładce “instrukcje”, a w razie wątpliwości proszę kontaktować się z Koordynatorką kierunkową, Magdaleną Piejko: magdalena.piejko@uni.opole.pl.