Program Kariera – płatne staże i praktyki

Do 31 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 15. edycji akcji Program Kariera organizowanej przez Polską Radę Biznesu. Celem konkursu jest umożliwienie studentom i absolwentom, którzy nie ukończyli 30. roku życia płatnych praktyk w czasie wakacji.   W celu wzięcia udziału w konkursie, kandydat musi rozwiązać przynajmniej jedno case study zamieszczony na stronie http://www.programkariera.pl.

Studentów i absolwentów socjologii zachęcamy do zapoznania się z ofertami praktyk w Działach Personalnych, Działach HR i Działach Komunikacji.

Zgodnie z regulaminem konkursu w akcji Program Kariera mogą wziąć udział osoby, które są studentami trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich, trzeciego, czwartego bądź piątego roku jednolitych studiów magisterskich lub inżynierskich, absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich, studentem pierwszego lub drugiego roku magisterskich studiów uzupełniających, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, w Polsce lub za granicą.

Laureaci otrzymają oferty odbycia praktyk trwających od 8 do 12 tygodni, płatnych od 2 500 zł do 3 000 zł brutto.

Laureaci, którzy potwierdzą swoją gotowość do odbycia praktyk, są zobowiązani do zachowania pełnego terminu ich trwania.

Zachęcamy do udziału – szczegóły na stronie internetowej Programu Kariera.