Praca dla socjologa – spotkanie z ekspertami i pracodawcami

Już kolejny raz studenci III roku studiów licencjackich zaprosili nas na spotkanie “Socjolog na rynku pracy”.

To była znakomita okazja, żeby spotkać bardzo interesujące osoby z różnych dziedzin i branż na rynku, poznać ich doświadczenia zawodowe, a także zapytać jakich kompetencji poszukują wśród swoich pracowników.

Dowiedzieliśmy się, że bardzo ważne są nie tyle konkretne umiejętności, co zaangażowanie w to co się robi, gotowość do zmian i uczenia się czegoś nowego, dokładność w pracy, a także umiejętność pracy w zespole.

Pracę łatwiej znajdą osoby, które mają jakąś pasję lub/i działają społecznie już w czasie studiów. Dzięki działalności w organizacjach pozarządowych, na przykład w harcerstwie – można przygotować się do zarządzania ludźmi, podejmowania wyzwań, bycia otwartym i na innych i na nowe zadania. Takie doświadczenia są bardzo ważne – to były najbardziej cenione przez naszych Gości cechy.

Usłyszeliśmy także zaproszenie do dalszej współpracy z Centrum Dialogu Obywatelskiego – z którym co roku realizujemy zajęcia warsztatowe na temat budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych oraz uczestniczymy w praktykach i wolontariacie.

Do współpracy w ramach badań i praktyk zaprosili nas też przedstawiciele Muzeum Polskiej Piosenki. To bardzo interesująca propozycja, z której na pewno skorzystamy już w przyszłym roku akademickim.

Ciekawe tematy badań dotyczą też działalności harcerskiej oraz tego jak ta organizacja jest postrzegana, jakie wartości związane z harcerstwem są dziś cenione, jak jest postrzegana rezygnacja z zakazu picia alkoholu przez członków ZHP?

Do udziału w wyjazdach stażach w ramach Unii Europejskiej zachęcała nas Magdalena Kurowska – ambasador karier UE – która niebawem (w czerwcu) prześle nam informacje o możliwościach aplikacji na staże.

O tym jakie wyzwania mogą spotkać osoby prowadzące własną działalność opowiedzieli nam socjolog Anna Sławińska i politolog Marcin Sławiński, którzy z sukcesem prowadzą działalność animacyjną i szkoleniową, udzielają wsparcia w projektowaniu i realizacji projektów UE.

Natomiast co zrobić aby uzyskać dobry międzynarodowy certyfikat? Pani Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości – zaprasza do siebie na szkolenia – ale pamiętajmy, że kiedy już zapiszemy się – nie rezygnujmy bez słowa – wiele osób pracuje nad tym aby zorganizować szkolenie, planuje i dostosowuje do niego swoją pracę – szanujmy też pracę innych i bądźmy odpowiedzialni.

Szkolić się i zdobywać doświadczenie można także u naszej koleżanki, absolwentki socjologii Karoliny Trościanki – Kierownik ACK – zaprasza chętnych i obiecuje indywidualne podejście.

W tym roku gościli u nas:

Dorota Piechowicz-Witoń – Naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opole

Jacek Łuczak i Jerzy Mika – z Zarządu Opolskiego Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej

Anna i Marcin Sławińscy z Firmy “Animator”

Anna Rapp – Kierownik Działu Promocji z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Mateusz Torzecki – Kierownik Działu Wystaw i Edukacji z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Joanna Kostuś – Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego

Karolina Trościanka –  Kierownik Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego

Magdalena Kurowska – Studencka Ambasadorka Programu EU Careers Uniwersytetu Opolskiego