Z głębokim smutkiem żegnamy zmarłą w czwartek 24 listopada 2016 roku dr Danutę Berlińską, wieloletnią pracownicę Uniwersytetu Opolskiego, jego byłą rzeczniczkę prasową, wnikliwą badaczkę  i cenioną wykładowczynię od początku związaną z Instytutem Socjologii, ,szanowaną i lubianą Koleżankę.

Pamiętając Danutę Berlińską jako osobę zawsze otwartą na innych, pogodną i serdeczną łączymy się w bólu z Jej Rodziną i Najbliższymi.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Socjologii

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 grudnia o godz.13 na cmentarzu Opole – Półwieś, Nowa Kaplica.

Danuta Berlińska pochodziła z Inowrocławia. Studiowała socjologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obroniła pracę magisterską pt. „Znaczenie poznańskiego ośrodka socjologicznego w socjologii polskiej okresu międzywojennego” pod kierunkiem prof. Zygmunta Dulczewskiego. Od końca lat siedemdziesiątych związana z Opolem, gdzie podjęła pracę w Instytucie Śląskim. Prowadziła tam badania na temat zróżnicowania kulturowego regionu.

Od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku badała procesy instytucjonalizacji mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim. W roku 1998 obroniła pracę doktorską pt. „Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości” pod kierunkiem prof. Andrzeja Saksona w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Rok później dołączyła do zespołu socjologów na Uniwersytecie Opolskim, pracując w Instytucie Nauk Społecznych, Instytucie Filozofii i Socjologii, a od 2007 roku w Instytucie Socjologii.

Jej znajomość problematyki mniejszości niemieckiej zaowocowała powołaniem Jej na pełnomocnika wojewody opolskiego ds. Mniejszości Niemieckiej. Była osobą niezwykle zaangażowaną społecznie. W latach osiemdziesiątych działała w podziemnej „Solidarności”, w dziewięćdziesiątych skutecznie organizowała protesty przeciw planowanej likwidacji województwa opolskiego.

Na Uniwersytecie Opolskim angażowała się nie tylko w badania naukowe i pracę dydaktyczną – w latach 2006–2008 była rzecznikiem Rektora. W pracach Instytutu Socjologii brała czynny udział w spotkaniach Rady Programowej, między innymi aktywnie współtworząc programy studiów. Jako koleżanka i nauczycielka zawsze znajdowała czas, by pomóc, zachęcić do pracy i naukowych poszukiwań, była jednocześnie krytyczna i życzliwa.

Jako naukowiec opublikowała wiele wartościowych, znamiennych pozycji. Bez jej publikacji trudno sobie wyobrazić badanie kwestii związanych z funkcjonowaniem społeczności  niemieckiej w Polsce po 1989 roku. Do najważniejszych publikacji należą:

Społeczne uwarunkowania ruchu mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim (próba diagnozy w świetle badań socjologicznych), Opole 1989.

Mniejszość Niemiecka w Polsce w poszukiwaniu tożsamości, Opole 1999.

Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć, Warszawa-Opole 2008 (wraz z Piotrem Madajczykiem).

Niemcy w województwie opolskim w 2010 roku. Pytania i odpowiedzi, Gliwice-Opole 2011.

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close