Medal dla Profesora Marka S. Szczepańskiego!

22 czerwca profesor Marek S. Szczepański został uhonorowany Medalem 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.
Medal został wręczony podczas obchodów 30-lecia istnienia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystość we Wrocławiu zgromadziła znakomitych polskich socjologów, politologów i filozofów. Wśród Gości Specjalnych znaleźli się także przedstawiciele naszego środowiska socjologicznego: prof. UO dr hab. Anna Śliz i prof. Marek S. Szczepański.