W Instytucie Socjologii w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 studenci Uniwersytetu Opolskiego wybrali z puli ogólnouczelnianych kursów do wyboru 12 przedmiotów do wyboru. Kursy odbywają się w poniedziałki w bloku kursów do wyboru – między 16.30 a 20.00.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

osoba/y realizująca kurs

Plan

Haik, hidżab, nikab. Społeczne konteksty cielesności w Afryce Północnej

warsztaty

15

Dr hab. Anna Barska, prof. UO

Sala 119, co 2 tygodnie od 15.02, 16.30 – 18.00

Od berżery do meblościanki – opowieści o wygodnym domu kiedyś i dziś

konwersatorium

15

dr Kamilla Biskupska

Sala 104, co 2 tygodnie od 22.02, 18.00-19.30

Skąd się wzięło selfie? O społecznych aspektach fotografii dla początkujących

konwersatorium

15

dr Kamilla Biskupska

Sala 104, co 2 tygodnie od 15.02, 16.30 – 18.00

Facebook and the Likes: Critical Sociology of Social Media

warsztat

15

Michał Wanke

Sala 103

16.30 – 19.30 co 2. tydzień od 15.02. (4 spotkania)

Drugs and Dark Webs: Users, Markets, Research

laboratorium

15

Mgr Michał Wanke

Sala 103

16.30 – 19.30 co 2. tydzień od 22.02. 4 spotkania)

Dizajnersko”, solidnie, czy wygodnie? Społeczne konteksty meblowania i aranżacji wnętrz.

konwersatorium

15

Dr Kamilla Biskupska

Sala 104, co 2 tygodnie od 22.02, 16.30 – 18.00

Sytuacja idealna: ona na miejscu, on za granicą”. Życie codzienne migrantów i socjologia społecznie zaangażowana

konwersatorium

15

Mgr Michał Wanke

Sala 103

od 11.04. co tydzień od 16.30 do 18.45 (4 spotkania)

Dlaczego ludzie robią zdjęcia? Społeczne użycia fotografii

konwersatorium

15

Dr Kamilla Biskupska

Sala 104, co 2 tygodnie od 15.02, 18.00-19.30

Духовная культура восточных славян (kurs w jęz. rosyjskim)

konwersatorium

15

Prof. dr hab. Jurij Babinow

Sala 120 – niestandardowe (informacja wysyłana na adres email)

Autoprezentacja-wszystko o sztuce wystąpień publicznych

laboratorium

15

Dr Anna Kopczak-Wirga

Sala 114, co 2 tygodnie od 15.02, 16.30 – 18.00

Podróżnicy i turyści. Od przygody do nauki

konwersatorium

15

Dr Anna Kopczak-Wirga

Sala 114, co 2 tygodnie od 22.02, 16.30 – 18.00

Patologia społeczna

konwersatorium

15

Dr Tadeusz Detyna

Sala 102, co 2 tygodnie od 15.02, 16.30 – 18.00