Konkurs dla prac dyplomowych o tematyce miejskiej

Zachęcamy do zapoznania się z konkursem na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej, organizowanym przez Instytut Metropolitalny.

Instytut Metropolitalny zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym. Prace dyplomowe będą oceniane w dwóch kategoriach: (1) najlepsza praca licencjacka/inżynierska oraz (2) najlepsza praca magisterska.

Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs zmotywuje młodych członków społeczności akademickiej do dalszych prac związanych z problematyką przestrzeni miejskiej.

Pracę można nadsyłać w formie elektronicznej na adres konkurs@im.edu.pl do dnia 31. 07. 2017.

Regulamin konkursu w załączeniu.