Instytutowy System Doskonalenia Jakości Kształcenia

1. Działa w oparciu o dokumenty Uczelnianego i Wydziałowego Systemu Doskonalenia jakości kształcenia.

2. Rada Programowa Instytutu dokonuje raz w roku:

– analizy kadry naukowo – dydaktycznej,

–  przeglądu i oceny planów studiów i programów nauczania oraz analizy efektów kształcenia,

– omówienia wyników ankietyzacji studentów i kadry naukowo – dydaktycznej,

– omówienia wyników hospitacji zajęć,

– przeglądu treści umieszczanych na stronie internetowej Instytutu w zakresie systemu zapewnienia jakości kształcenia.

– analizy zmian w zakresie efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach.

3. W czerwcu każdego roku Rada Programowa Instytutu przygotowuje instytutowe sprawozdania dotyczące oceny i doskonalenia systemu jakości kształcenia (przyjęto w dniu 23.11.2016 r.)

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close