Goście z Afganistanu na Uczelni (oraz w naszym Instytucie)

W pierwszych dniach semestru letniego Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego odwiedzili koledzy z afgańskich uczelni, z którymi rozpoczynamy współpracę w ramach projektu mobilności. W sumie 12 studentów spędzi w Opolu semestr w ramach wymiany, a kolejnych 12 pracowników Uniwersytetu Kabulskiego, Uniwersytetu Salam w Kabulu oraz Uniwersytetu Taj w Mazar-i-Sharif złoży na uczelni krótkie wizyty w celu prowadzenia zajęć i rozbudowywania relacji. Dnia 17.02.2017 w Instytucie Socjologii odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem kolegów z Afganistanu, ale również z Albanii, Grecji, Rumunii, Ukrainy i Turcji. W związku z otwarciem studiów magisterskich w języku angielskim, na specjalności Intercultural Communication, tematem konferencji była właśnie komunikacja międzykulturowa w szkolnictwie wyższym.

Dnia 20.02.2017 – z całą pewnością – pierwsza delegacja afgańska odwiedziła rektorat by omówić możliwości dalszej współpracy. Z panem prorektorem Januszem Słodczykiem spotkali się Kamran Malik, Tamim Siddiqi, Mohammad Shah Zaki ze strony partnerskich uczelni oraz Stankomir Nicieja z Instytutu Filologii Angielskiej i koordynator projektu Michał Wanke z Instytutu Socjologii. W rektoracie gości przyjął również JM rektor Uniwersytetu Opolskiego, Marek Masnyk. Tego samego dnia koledzy z Afganistanu rozmawiali o rozszerzeniu współpracy z wydziałem filologicznym na spotkaniu u pani prodziekan Elżbiety Szymańskiej-Czaplak, a następnego dnia odwiedzili Wydział Ekonomiczny. Działania realizowane są w ramach projektu Akcji Kluczowej 107 Erasmus+.