Dane dla praktyki – socjologia o narkotykach na sejmiku województwa opolskiego

26 marca br., na sesji sejmiku województwa opolskiego, dr Michał Wanke prezentował radnym wojewódzkim dane z kilku projektów badawczych dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych. W badaniach tych biorą udział socjologowie pracujący w naszym Instytucie. Samorząd województwa, przy naszym udziale, szykuje się do intensyfikacji działań badawczych w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Dr Wanke omawiał wyniki badań ESPAD i innych badań realizowanych w województwie, na których samorządowcy mogą opierać działania profilaktyczne. Więcej informacji na stronie urzędu marszałkowskiego (Fot. UMWO).