Czas na adaptację!

Serdecznie zapraszamy studentów socjologii – szczególnie studentów I roku – na Tydzień Adaptacji, który będzie miał miejsce od 19 do 28 lutego br.

Celem organizowanych w tym czasie spotkań jest przedstawienie młodzieży studenckiej założeń dotyczących kształcenia na kierunku socjologia, możliwości rozwoju oraz perspektyw edukacyjnych i zawodowych.

 W programie m.in.:

  1. Socjologia jako kompetencje. Kompetencje i cykle kształcenia na kierunku socjologia –dr hab. Robert Geisler, prof. UO;
  2. Socjologia na praktykach. Praktyki studenckie: zasady, rola, cele – dr Magdalena Piejko-Płonka, dr Michał Wanke (studenci II roku socjologii);
  3. Zaangażowanie w socjologię. Projekt zaangażowanej socjologii ze studentami – dr Magdalena Piejko-Płonka;
  4. Socjologia poza zajęciami. Aktywizacja poza formalnym kształceniem – Studenckie Koło Naukowe Socjologów;
  5. Socjologia na wymianie. Możliwości kształcenia na innych uczelniach w kraju i na świecie (Programy MOST i Erasmus) – dr Michał Wanke
  6. Socjologia i NGO’s – dr I. Sobieraj
  7. Socjologia i studenci – Regulamin studiów, prawa i obowiązki studenta – dr I. Sobieraj

Serdecznie zapraszamy!