Спеціальності – магістерська програма

(2 роки навчання)


Ми підготували навчальний план магістерської програми за такими спеціальностями:
 • Дизайн та соціальне проектування
 • Соціологічні дослідження в соціальній практиці
 • Соціологія соціальних проблем
 • Соціологія організацій
 • Intercultural Communication

У першому семестрі ми організуємо курси з соціальної філософії та логіки і методології соціальних наук. Ми розглядаємо суспільство з точки зору глобальних змін і їх соціальних наслідків.

другого семестру ми розвиваємо знання і навички за обраною спеціальністю. Крім того, ми проводимо семінари для майбутніх магістрів в невеликих групах; також студенти мають можливість вибрати семінар і написати свої роботи англійською мовою.

Ми доповнюємо наші дослідження лабораторними аналізами – студенти мають можливість індивідуально використовувати наші знання, досвід, обладнання та програмне забезпечення для того, щоб як найкраще підготувати свої дослідження. Під час лабораторних робіт і презентації ми в свою чергу „шліфуемо” важливе вміння підготувати студентів до публічнихй виступів і презентації – результатів своєї роботи, а також навчаємо їх вміння тестувати і вдосконалити власні магістерські роботи до захисту.

I. Дизайн та соціальне проектування


Під час навчання ви навчитеся:

 • Під час навчання ви навчитеся:проводити дослідження на явищах широкої матеріальної культури (наприклад, простір міст, простір будинків, установ), з особливим акцентом на соціальну роль сучасного дизайну у формуванні ставлення, поведінки і соціальних взаємодій.
 • проводити дослідження з ключових сучасних явищ і процесів – соціальної ізоляції, старіння суспільств, виснаження природних ресурсів.

Ви отримаєте навички:

 • проектування, реалізації і інтерпретації якісних і кількісних досліджень для діагностики та аналізу ключових проблем для ефективного функціонування соціальних простірів.

Після закінчення університету, ви маєте можливість знайти роботу:

 • у компаніях, які здійснюють соціальні дослідження і маркетинг,
 • у рекламних агентствах,
 • в установах державного управління, консалтингових фірмах, установах самоврядування на всіх рівнях,
 • у неурядових організаціях та організаціях, пов’язаних з політикою міського і регіонального розвитку.
ОБРАНІ КУРСИ В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ НАВЧАННЯ
 • Elementy procesu projektowego – metody badania użytkownika (UX)
 • Partycypacja społeczna
 • Socjologia designu – projektowanie społeczne
 • Społeczna historia designu
 • Projektowanie komunikacji graficznej – wprowadzenie
 • Wstęp do projektowania usług
 • Projektowanie wnętrz – wprowadzenie

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ

Соціологічні дослідження в соціальній практиці


Під час навчання ви дізнаєтеся:

 • про те, як використовувати передові методи та інструменти роботи соціолога.
 • як самостійно виявляти і творчо вирішувати соціальні проблеми.
 • як поєднувати теоретичні знання з соціальною практикою.

Ви отримаєте навички:

 • розробки і реалізації якісних та кількісних емпіричних досліджень – соціальних і маркетингових.
 • прогнозування і моделювання складних соціальних процесів, пов’язаних з явищами в різних сферах суспільного життя.
 • критичного аналізу і інтерпретації емпіричних даних.

Після закінчення університету, ви знайдете роботу:

 • у фірмах, що займаються соціальними дослідженнями і маркетингом,
 • у рекламних агентствах,
 • в офісах, установах, яким необхідно постійного проводити дослідження для потреб своєї роботи.
ОБРАНІ КУРСИ В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ НАВЧАННЯ
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Socjologia w działaniu: projekty i kampanie społeczne
 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Badania etnograficzne i obserwacyjne
 • Badania socjologiczne: historia, przykłady, metodologiczne implikacje
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ

Соціологія соціальних проблем


Ви дізнаєтеся:

 • як розуміти соціальні проблеми – на мікро- і макрошкалі – і їх причини та соціальні на